20090731

Düşünüş Talimatları

1. umursama / umursamama arasında kararsız kalmalı!
2. ani karar vermeli!
3. durmamalı / duramamalı!
4. kaçmalı / kovulmalı!
5. sevmeli / siklememeli!
6. aldatılmalı / aldatılmalı!
7. geberene kadar sağlıksız beslenmeli!
8. sıgara / alkol gereksiz tüketilmeli!
9. çikolata / kahvesiz kalınmamalı!
10. her gün ölmemeye karar verilmeli!