20091227

cuf cuf

dünyanın bir ay çöreği olduğunu var sayarsak,
asla birleşemeyen uç kımları vardır ya hani,
işte bir tarafındaki tane kesin ben olurdum diye düşünmeden edemiyorum.
diğer uçtaki, söylemek istediklerimi anlatamadığım
iletişim güçlükleri yaşadığım kişiler olurdu eminim.
ayrıca ay çöreğini ortadan kırıp baktığımda,
hep içini boka benzetmişimdir zaten.